Seyahat Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?

Seyahat sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, seyahat edecek olan, poliçede ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, menfaati başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Seyahat Sigortasında Sigorta Ettiren ile Sigortalının Farkı Nedir?
Seyahat Sigortası Yaptırırken Yanlış Beyan Verirsem Karşılaşacağım Yaptırımlar Nelerdir?
Seyahat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?
Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Hastalanırsam Tedavi Giderlerimi Sahip Olduğum Seyahat Sigortası Karşılar mı?
Yurt Dışı Seyahatim Sırasında Bavulumun Kaybolması Sonucunda Ortaya Çıkan Masraflarımı Poliçem Karşılar mı?